Kistor

Rydéns kistor är tillverkade enligt gamla hantverkstraditioner i ett snickeri i Småland av trä från regionen. De arbetar med naturmaterial och sätter stor vikt vid att välja lokala och skandinaviska
leverantörer så långt det går. Rydéns jobbar aktivt med att minska inverkan på miljön
och är även ISO 14 000 certifierade.

Klicka här för att se ett urval av kistor.