Övriga trosinriktningar

I Sverige lever vi idag i ett mångkulturellt samhälle med flera olika trossamfund men också icketroende och därför kan man inte förvänta sig att alla vill begravas på samma sätt. Oberoende av tro är vi på Klockarebolaget måna om att alla ska få ett värdigt avsked som överensstämmer med den avlidnes kultur och önskemål samt anhörigas förväntningar.

Läs gärna mer i ”Mångkulturella begravningsskick” utgiven av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, klicka här.