Att ordna en begravning

När det ofattbara inträffar är det bra att kontakta oss på begravningsbyrån så fort du orkar. Här kan vi ge er stöd och råd i hur ni ska gå till väga samt svara på de frågor som uppstår. Det kan också vara skönt att få prata av sig med någon utomstående.

Lagändring:
Den 15 mars 2012 fattade riksdagen beslut om ny begravningslag. Lagändringen började gälla den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning, alternativt kremering, vara högst en månad mot tidigare två månader.