Minnesstund

Minnesstunden kan ske efter begravningsceremonin eller gravsättningen. Den kan hållas på en restaurang, i ett församlingshem, i bostaden eller på annan lämplig plats. Förtäringen bestäms av de närmast anhöriga och kan vara allt från kaffe med fikabröd till en hel middag. Minnesstunden ger chans till samtal om såväl begravningen som den avlidne samt skapa ett fint minne för framtiden.

Inbjudan till minnesstunden kan ske via dödsannonsen men kan lika gärna göras med en skriftlig eller muntlig inbjudan.

Planering av minnesstunden görs vid det möte ni kan boka in med någon av våra rådgivare. Då väljs allt från mat till lokal och om det ska spelas någon musik eller finnas ett minnesbord mm.