Borgerlig begravning

Vad innebär en borgerlig begravning?
Vid en borgerlig begravning kan alla religiösa inslag väljas bort om så önskas. Ceremonin kan utformas helt efter de anhörigas eller den avlidnes önskemål.

Vem kan ha en borgerlig begravning?
Alla som så önskar kan ha en borgerlig begravningsceremoni oavsett medlemskap i något samfund.
Hur utformas en borgerlig begravningsakt?
Det är viktigt att nämna att det inte finns något speciellt mönster eller regelverk som måste följas utan att ceremonin kan utformas helt fritt. Det är dock vanligt att akten inleds och avslutas med musik och däremellan har ett program varvat med minnestal, dikter och musikstycken.

Vem leder akten?
Vem som helst kan förrätta begravningsakten, till exempel en nära anhörig, god vän eller inhyrd officiant. Vissa kommuner har borgerliga begravningsofficianter som åtar sig uppgiften.

Var kan man ha en borgerlig begravning?
Platsen för en borgerlig begravning kan mer eller mindre väljas fritt. En ceremoni med kista kan av praktiska skäl inte genomföras var som helst. Vanligast är dock att ceremonin sker i något av de kapell som är upplåtna för begravningsakter. Där finns det ofta en Cd-spelare och i många fall en organist som också är behjälplig med att framföra önskad musik. Det blir även allt vanligare att man hyr en lokal, är i hemmet eller varför inte utomhus i en trädgård. Din begravningsrådgivare kan hjälpa till med förslag på lämpliga platser.

Vilka praktiska skillnader finns det om man jämför med en ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning?
Det kan tillkomma en kostnad för officianten, i vissa fall för lokalen och eventuellt även för organisten. Enligt Svenska Kyrkans ordning ”överlåter man den avlidne i Guds händer”. Detta är inte möjligt att göra av någon som inte är prästvigd. De anhöriga kan vara något friare i sitt musikval och vid utformningen av akten till en mer personlig ceremoni. Dock skall etiken värderas högt och allt ska gå pietetsfullt tillväga.