Val av begravningsplats

Det vanligaste är att man gravsätts i en grav i sin hemförsamling. I mån av gravplatser kan man även välja andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen. Gravrättsinnehavaren, om det är annan än den avlidne, måste alltid lämna sitt samtycke till gravsättning i graven. Det finns olika typer av gravar t.ex.

Gravsättning av kista:

  • Jordgrav för en eller flera kistor
  • Gravkammare, för en eller flera kistor

Gravsättning efter kremation:

  • Urngrav, för en eller flera urnor. Det kan även finnas plats för urnor i en grav för kistor.
  • Urnkammare och Kolumbarium, speciella gravrum för urnor under samt ovan mark.
  • Askgravplats/lund, en grav för aska.
  • Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens reglemente. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Generellt så får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.

Som alternativ att gravsätta (efter kremation) på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd erfordras dock från länsstyrelsen.

Ni kan söka befintliga gravar på Stockholms Kyrkogårdsförvaltnings webbplats “Hitta graven”.