Broschyrer och skrifter

Här finns några utvalda broschyrer och skrifter att ta del av. På förbundets hemsida hittar du fler.

 

Film om dödsfall

Syftet med den animerade filmen är att skapa förståelse och trygghet inför hur en avliden person tas om hand från det att personen avlider till att begravningsentreprenören tar vid.

Vägledning Livsarkivet

Den här skriften är ett stöd och vägledning för dig som vill veta mera innan du tar ställning till frågor som rör både livet själv och livets slut. PDF

 

Livsarkivet

Att fylla i Livsarkivet är en omtanke om dina anhöriga. Här ger du svar på frågor de annars, i många fall, måste gissa sig till. Genom att fylla i Livsarkivet besvarar du frågor som; finns det testamente och i så fall var, vilka försäkringar är aktuella, finns önskemål om vård i livets slut och önskemål kring begravningen mm. PDF

Du kan också fylla i det online på Livsarkivet.

Livsarkivet ifyllbar pdf

 

Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad

Att förlora någon som i livet stått en nära är alltid svårt och att förlora ett barn är om möjligt ännu svårare. I denna skrift har vi samlat information som är bra att inför besöket på begravningsbyrån men även sedan som en liten ”kom ihåg” broschyr. PDF

Att förlora ett barn, ett ögonblicks skillnad

 

Ett stöd för minnet

Att veta vad man ska göra och i vilken ordning och att komma ihåg vad man gjort är inte lätt när man samtidigt lever i sorg. Här har vi samlat information och listat upp vad som man vanligtvis måste göra när någon har avlidit. PDF

 

Råd Från Begravningsbyrån, Begravningen – ett minne för livet

Detta är en skrift som vänder sig till dig som just har varit på begravningsbyrån och är i färd med att ordna en begravning. Vår ambition med skriften är att visa på olika alternativ som står till buds när det gäller de praktiska arrangemangen
kring begravningen. Vi vill att den begravning du är med och utformar verkligen blir sådan du vill ha den utifrån de önskemål och den livsstil den avlidne hade. PDF

 

Borgerlig Begravning

I denna skrift kan du läsa om hur en borgerlig begravning  kan gå till. PDF

 

SBF Vardagsjuridik

Denna skrift tar upp flera viktiga familjejuridiska händelser i livstiden. PDF

 

Memento Begravningsförsäkring

Ett sätt att visa omtanke om sina närmaste är att sätta av pengar i en försäkring som täcker begravningskostnaderna. En vägledning hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen. PDF

 

Memento Begravningsförsäkring

 

Ekonomisk brist i dödsbon

PDF

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

En broschyr som berättar i korthet om praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur. PDF

 
 

Mångkulturella Begravningsskick

Handlar om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar. PDF

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

Vid livets slut

Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut. PDF
Broschyren är under omarbetning, observera att tiden från dödsfall till kremation/ gravsättning är 1 månad från 20120501

 

Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet. Med den här skriften hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. En ny lag har trätt ikraft från den första maj 2012 att från dödsfallsdagen får det bara gå en månad till dess att kistan är kremerad eller gravsatt, därför kan det vara bra att kontakta en auktoriserad begravningsbyrå snarast efter dödsfallet. PDF

 

SBF Juridik vid dödsfall

Denna skrift tar upp frågor som bouppteckning, bodelning, arvsskifte och andra frågor inom familjejuridiken vid dödsfall. PDF

SBF Juridik vid dödsfall

 

Vem ärver?

PDF