Bouppteckning

I samband med att någon dör uppstår ett dödsbo. En bouppteckning är en skriftlig handling som skall ske inom tre månader från dödsdagen. Bouppteckningen fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder dessa tjänster.

Formulär och information om bouppteckning kan beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida. När boet inte har andra tillgångar, bankmedel och lösöre, än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.

Ladda ner vår broschyr om Juridik vid dödsfall (öppnas i nytt fönster)